PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Acces informatii
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Ultima stire

11.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE - PRELUNGIREA CONTRACTELOR CU CAS IALOMIŢADetalii privind condiţiile continuării contractelor încheiate cu CAS Ialomiţa după data de 01.01.2019 le puteţi găsi pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în secţiunea "CONTRACTARE"


10.12.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE GERIATRIE ŞI GERONTOLOGIE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii ambulatoriu clinic-specialitatea geriatrie şi gerontologie - decembrie 2018


21.11.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE RECUPERARE-REABILITARE A SĂNĂTĂŢII


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii de recuperare-reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu - noiembrie 2018


14.08.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - PROGRAMUL DE DIABET P5


Reamintirea responsabilităţilor medicilor de familie prin care se derulează Programul Naţional de Diabet Zaharat P506.08.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicat CAS - Valabilitatea cardurilor de sănătate s-a prelungit la 7 ani26.07.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE


Ordin MS - CNAS din 23.07.2018 privind modificarea prescripţiilor pt. medicamente şi valabilitatea celor deja prescrise
23.07.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FURNIZORILOR DE MEDICAMENTE


Au fost publicate versiunile aplicaţiilor SIUI cu modificările formularului pentru reţete, privind transformarea starii "PENS600" în "ListaB 90%". Au fost generate şi nomenclatoarele necesare funţionării acestor versiuni noi, pe care le puteţi descărca online sau de pe acest site, la secţiunea "Programe pentru raportare"


19.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Comunicare CAS privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%
HG 537/2018 privind modificarea pragului venituri din pensii la 990 lei, pt. Programul de compensare cu 90%


17.07.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de acordare a recomandărilor pentru îngrijiri la domiciliu


04.07.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR DE SERVICII PARACLINICE


Anunţ şi calendar privind sesiunea de contractare pt. servicii paraclinice - iulie 2018


20.06.2018

IN ATENTIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN RELAŢII CONTRACTUALE CU CAS IALOMIŢA


Comunicat privind disfuncţionalităţile din PIAS pe parcursul lunii iunie 2018


12.06.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - actualizare conform Ordin 397/836/201808.06.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. servicii clinice/ internare şi instrucţiuni de utilizare şi completare

Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. investigaţii paraclinice şi instrucţiuni de utilizare şi completare18.05.2018

Comunicat - Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate a fost repusa in functiune


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 18.05.2018 (click aici)15.05.2018

COMUNICAT – Functionare PIAS


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 15.05.2018 (click aici)14.05.2018

Comunicat - Noutăţi despre situaţia Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 14.05.2018 (click aici)11.05.2018

ANUNŢ: Furnizorii pot semnala CNAS problemele cu care se confruntă în acest week-end


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 11.05.2018 (click aici)11.05.2018

INDISPONIBILITATE PLATFORMA INFORMATICĂ DIN ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 11.05.2018 (click aici)10.05.2018

COMUNICAT - Precizări despre Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)


CNAS - Ultimele articole - Comunicat 10.05.2018 (click aici)08.05.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS. Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pe care vă rugăm să le adaptaţi la situaţia corespunzătoare contractului încheiat cu CAS Ialomiţa, pe site-ul www.casil.ro, în secţiunea „FURNIZORI”. Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.10.04.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE

Comunicare CAS Ialomiţa privind reprogramarea întâlnirii de lucru cu medicii de familie pentru data de 16.04.2018 ora 11.10.04.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicare CAS Ialomiţa privind modificarea calendarului aferent sesiunii de contractare pt. perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)28.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Calendarul actiunilor corespunzatoare sesiunii de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)

Precizari privind sesiunea de contractare pt. luna aprilie 2018 (acte aditionale de prelungire) si perioada 01.mai.2018 - 31.dec.2018 (contracte noi)


Documentaţia necesară încheierii noilor contracte cu valabilitate 01.05.2018 - 31.12.2018 este afişată pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală în secţiunea CONTRACTARE


15.02.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE SPECIALITATE

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea unei sesiuni de contractare pt. ambulatoriul clinic de specialitate - feb.2018
Calendarul sesiunii de contractare pt. ambulatoriul clinic de specialitate - feb.2018


02.02.2018

ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI ŞI A FARMACIILOR

Comunicat CNAS privind reintroducerea regulii "Asiguratul nu are dosar special de tratament aprobat" şi modificarea schemei terapeutice N06BX13 Idebenonum


27.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind încheierea şi semnarea actelor adiţionale pentru continuarea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2018


21.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE, MEDICAMENTE ŞI DISPOZITIVE MEDICALE

Comunicat CAS Ialomiţa privind derularea relaţiilor contractuale în trimestrul I 2018
Precizări privind acreditarea unităţilor sanitare în vederea contractării în anul 2018


19.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII DE MEDICINĂ DE FAMILIE ŞI A FARMACIILOR

Comunicat CAS Ialomiţa privind sesiune de contractare pt. medicina de familie şi farmacii cu circuit deschis + calendarul sesiunii - dec. 2017 - ian.2018


08.12.2017

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR AFLAŢI ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Informare privind necesitatea asigurării valabilităţii documentelor necesare încheierii convenţiilor pt. concedii medicale pe anul 2018


21.11.2017

ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE CARE DORESC SĂ ÎNCHEIE CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Comunicat CAS Ialomiţa privind deschiderea sesiunii de contractare pt. MF în luna dec.2017 şi calendarul activităţilor


14.11.2017

ÎN ATENŢIA UNITĂŢILOR SANITARE DIN AMBULATORIU CARE DORESC SĂ ÎNCHEIE CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

Informare privind necesitatea înscrierii în procedura de acreditare până la data de 31.12.2017