PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Furnizori
FURNIZORI DE SERVICII MEDICALE IN CONTRACT CU CAS IALOMITA


08.05.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE SUNT ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA


Pentru a îndeplini prevederile Contractului-cadru pentru anii 2018-2019, furnizorii de servicii medicale au obligaţia de a afişa pe suport hârtie sau sisteme de afişaj digital la sediul furnizorului, precum şi pe pagina web a acestuia, a informaţiilor privind pachetele de servicii medicale şi tarifele corespunzătoare contractate, după caz, în formatul stabilit de CNAS. Vă punem la dispoziţie machetele pe fiecare domeniu de asistenţă medicală, pe care vă rugăm să le adaptaţi la situaţia corespunzătoare contractului încheiat cu CAS Ialomiţa. Machetele pot avea mai multe pagini, vă rugăm să le consultaţi şi să le afişaţi pe toate.
Macheta afişare informaţii asistenţă primară

Macheta afişare informaţii ambulatoriul clinic

Macheta afişare informaţii ambulatoriul paraclinic şi radiologie

Macheta afişare informaţii asistenţă spitalicească

Macheta afişare informaţii ambulatoriul de recuperare

Macheta afişare informaţii medicină dentară


21.03.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR CARE VOR SĂ INTRE ÎN CONTRACT CU CAS IALOMIŢA

. Începând cu sesiunea de contractare aferentă Contractului Cadru pentru anii 2018-2019, documentele necesare pentru dosarul de contractare nu se vor mai prezenta pe suport hârtie, ci vor fi scanate şi semnate electronic de către reprezentantul legal al furnizorului, urmând a fi trimise pe adresa de mail dedicată doc.contract@casil.ro.
. Pentru a fi luate în considerare, mesajele mail vor avea la subiect obligatoriu precizat domeniul de asistenţă medicală pentru care se solicită contractare, de exemplu:
MF – medicina de familie
CLINIC – ambulatoriul clinic de specialitate
PARA – ambulatoriul paraclinic (laboratoare, imagistică etc.)
SPITAL – spitale
DOM – îngrijiri la domiciliu
DISP – dispozitive medicale
AMB – ambulanţă
FARM – farmacii
RECA – recuperare în ambulatoriu
STOMA – stomatologie
. Orice mesaj care nu are subiectul legat de documentele de contractare sau nu va avea menţionat domeniul de asistenţă medicală pentru care se trimit documentele, va fi şters şi, în consecinţă, nu va fi luat în considerare.
. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi persoanei responsabile de contractare din cadrul CAS Ialomiţa sau Compartimentului IT pentru alte probleme tehnice.