PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
    Asistenţă tehnică
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Furnizori C.A.S.IL
Liste contracte valide
Deconturi lunareActualizat la 30.03.2020

Date contact AMBULANŢE - martie 2020


MEDICINA DE FAMILIEMişcări de medici de familie înregistrate în luna iulie 2019

Mişcări de medici de familie înregistrate în luna aprilie 2019

Lista medici de familie care au prelungit contractele până la 31.07.2019

Lista medici de familie care au încheiat contracte pt. anul 2018

Decontare medicina de familie - februarie 2020
Decontare centre de permanenţă - februarie 2020

Decontare medicina de familie - ianuarie 2020
Decontare centre de permanenţă - ianuarie 2020


Arhiva informaţii Medicină de familie şi Centre de permanenţă 2019


Arhiva informaţii Medicină de familie şi Centre de permanenţă 2018


Arhiva Decont Medicină de familie 2017


AMBULATORIUL CLINIC DE SPECIALITATEContracte valabile pt. ambulatoriul clinic de specialitate pt. perioada august-decembrie 2019
Mişcările de medici din ambulatoriul clinic, valabile la 13.09.2019
Mişcările de medici din ambulatoriul clinic, valabile la 13.09.2019
Mişcările de medici din ambulatoriul clinic, valabile la 30.06.2019
Mişcările de medici din ambulatoriul clinic, valabile până la 31.05.2019
Lista furnizori ambulatoriul clinic de specialitate care au prelungit contractele până la 31.03.2019
Lista furnizori ambulatoriul clinic de specialitate care au încheiat contracte la 01.05.2018
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Slobozia, valabil la 01.02.2020
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Feteşti, valabil la 01.02.2020
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Orăşenesc Ţăndărei, valabil la 07.01.2020
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Urziceni, valabil la 25.11.2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia valabil la 01.09.2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Feteşti, valabil la 01.07.2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia valabil la 01.07.2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Urziceni, valabil la 01.07.2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Orăşenesc ŢăndăreiFeteşti, valabil la 01.07.2019
Program de lucru Cabinet Diabet Diabecore

Decont ambulatoriul clinic de specialitate - ianuarie 2020


Arhiva informaţii ambulatoriul clinic de specialitate 2019


Arhiva informaţii ambulatoriul clinic de specialitate 2018


Arhiva Decont ambulatoriul clinic de specialitate 2017


AMBULATORIUL PARACLINIC (LABORATOARE)Valoarea contract paraclinic - influenţe ianuarie 2020
Valoarea contract paraclinic - februarie 2020
Valoarea contract paraclinic - ianuarie 2020
Valoarea contract paraclinic - actualizat cu influenţele lunii noiembrie 2019
Lista laboratoarelor care au prelungit contracte până la 30.06.2019
Deconturi paraclinic - februarie 2020
Deconturi paraclinic hemoglobina glicozilata - februarie 2020
Deconturi paraclinic - ianuarie 2020
Deconturi paraclinic hemoglobina glicozilata - ianuarie 2020


Arhiva informaţii paraclinic 2019

Arhiva informaţii paraclinic 2018

Arhiva Decont paraclinic 2017

FARMACIILista farmaciilor care au prelungit contractul pt. trim. I 2020
Lista farmaciilor aflate in contract la 01.07.2019
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - aprilie 2020
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - martie 2020
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - februarie 2020
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - ianuarie 2020


Decont farmacii - febrarie 2019
Decont farmacii - ianuarie 2019


Arhiva informaţii farmacii 2019


Arhiva informaţii farmacii 2018


Arhiva Decont farmacii 2017


RECUPERARE ÎN AMBULATORIUValori contract recuperare - martie 2020
Valori contract recuperare - februarie 2020
Valori contract recuperare - ianuarie 2020
Decont recuperare - ianuarie 2020


Arhiva informaţii recuperare 2019

Arhiva informaţii recuperare 2018

Arhiva Decont recuperare 2017

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
Valori contract îngrijiri la domiciliu - regularizare februarie 2020
Valori contract îngrijiri la domiciliu - februarie 2020
Valori contract îngrijiri la domiciliu - cumulat ianuarie şi februarie 2020
Valori contract îngrijiri la domiciliu - ianuarie 2020
Decont îngrijiri la domiciliu - februarie 2020
Decont îngrijiri la domiciliu - ianuarie 2020


Arhiva informaţii îngrijiri la domiciliu 2019

Arhiva informaţii îngrijiri la domiciliu 2018

Arhiva Decont îngrijiri la domiciliu 2017

STOMATOLOGIEValori contractare stomatologie - februarie 2020
Valori contractare stomatologie - ianuarie 2020
Decont stomatologie - ianuarie 2020


Arhiva informaţii stomatologie 2019

Arhiva informaţii stomatologie 2018

Arhiva Decont stomatologie 2017


PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE


Valoare contract furnizori programe naţionale de sănătate - ianuarie 2020
Valoare contract furnizori dializă peritoneală - ianuarie 2020
PNS - Indicatori fizici de eficienta - februarie 2020
PNS - Indicatori fizici de eficienta - ianuarie 2020

Decont PNS - februarie 2020

Decont PNS - ianuarie 2020


Arhiva informaţii PNS 2019


Arhiva informaţii PNS 2018


Arhiva Decont PNS 2017DISPOZITIVE MEDICALELista Furnizori de dispozitive medicale cu contract la 01.07.2019
Plăţi dispozitive medicale - martie 2020 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - martie 2020
Plăţi dispozitive medicale - februarie 2020 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - februarie 2020
Plăţi dispozitive medicale - ianuarie 2020 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - ianuarie 2020


Arhiva informaţii dispozitive medicale 2019


Arhiva informaţii dispozitive medicale 2018


Arhiva Decont dispozitive medicale 2017


AMBULANŢEDate contact AMBULANŢE - martie 2020
Valori de contract pentru ambulanţe - februarie 2020
Valori de contract pentru ambulanţe - ianuarie 2020
Decont ambulanţe - februarie 2020
Decont ambulanţe - ianuarie 2020


Arhiva informaţii ambulanţe 2019


Arhiva informaţii ambulanţe 2018


Arhiva Decont ambulanţe 2017


UNITĂŢI SANITARE CU PATURI (SPITALE)Mişcări medici secţii spitale - la 18.02.2020
Mişcări medici secţii spitale - la 12.02.2020
Sume contractate pt. spitale - februarie 2020

Sume contractate pt. spitale - ianuarie 2020

Decont Spital Slobozia - februarie 2020
Decont Spital Urziceni - februarie 2020
Decont Spital Fetesti- februarie 2020
Decont Spital Ţăndărei- febrarie 2020


Decont Spital Slobozia - ianuarie 2020
Decont Spital Urziceni - ianuarie 2020
Decont Spital Fetesti- ianuarie 2020
Decont Spital Ţăndărei- ianuarie 2020


Arhiva Decont spitale 2019


Arhiva Decont spitale 2018