PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Furnizori C.A.S.IL
Liste contracte valide
Deconturi lunareActualizat la 17.04.2019

MEDICINA DE FAMILIELista medici de familie care încheiat contracte pt. anul 2018

Decontare medicina de familie - februarie 2019
Decontare centre de permanenţă - februarie 2019

Decontare medicina de familie - ianuarie 2019
Decontare centre de permanenţă - ianuarie 2019

Regularizare medicină de familie - trim. IV 2018Arhiva informaţii Medicină de familie şi Centre de permanenţă 2018


Arhiva Decont Medicină de familie 2017


AMBULATORIUL CLINIC DE SPECIALITATELista furnizori ambulatoriul clinic de specialitate care au prelungit contractele până la 31.03.2019
Lista furnizori ambulatoriul clinic de specialitate care au încheiat contracte la 01.05.2018
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Feteşti
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia de la 01 mai 2019
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Municipal Urziceni
Program de lucru Ambulatoriu de specialitate din Spitalul Orăşenesc ŢăndăreiFeteşti
Program de lucru Cabinet Diabet Diabecore

Decont ambulatoriul clinic de specialitate - februarie 2019
Decont ambulatoriul clinic de specialitate - ianuarie 2019
Decont ambulatoriul clinic de specialitate - decembrie 2018


Arhiva informaţii ambulatoriul clinic de specialitate 2018


Arhiva Decont ambulatoriul clinic de specialitate 2017


AMBULATORIUL PARACLINIC (LABORATOARE)Valoarea contract paraclinic - actaulizare pt. Imex Celia - apr. 2019
Valoarea contract paraclinic - trim. II 2019
Valoarea contract hemoglobină - actualizat apr. 2019
Valoarea contract paraclinic - actualizat apr. 2019
Valoarea contract paraclinic - martie 2019
Valoarea contract paraclinic - feb. 2019
Valoarea contract paraclinic - ian. 2019
Valoarea contract hemoglobină glicozilată - ian. 2019
Lista laboratoarelor care au prelungit contracte până la 30.06.2019
Lista laboratoarelor care au prelungit contracte pînă la 31.03.2019
Lista laboratoarelor care au prelungit contracte de la 01.01.2019
Valori de contract paraclinic - influenţe ianuarie 2019

Deconturi paraclinic - martie 2019
Deconturi hemoglobina- martie 2019 Deconturi paraclinic - februarie 2019
Deconturi hemoglobina- ianuarie 2019 Deconturi paraclinic - ianuarie 2019

Arhiva informaţii paraclinic 2018

Arhiva Decont paraclinic 2017

FARMACIILista farmaciilor aflate in contract începând cu 10.12.2018
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - aprilieie 2019
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - martie 2019
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - februarie 2019
Programul de gardă al farmaciilor din Slobozia - ianuarie 2019

Decont farmacii - februarie 2019
Decont farmacii - ianuarie 2019


Arhiva informaţii farmacii 2018


Arhiva Decont farmacii 2017


RECUPERARE ÎN AMBULATORIUValori contract recuperare - trim. I 2019, actualizat în martie 2019
Valori contract recuperare - ian. + feb. 2019
Valori contract recuperare - ian.2019
Furnizori care au încheiat contracte pe 2018 valabile la 01.05.2018

Decont recuperare - martie 2019
Decont recuperare - februarie 2019
Decont recuperare - ianuarie 2019

Arhiva informaţii recuperare 2018

Arhiva Decont recuperare 2017

ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
Valori contract îngrijiri la domiciliu - regularizare martie+aprilie 2019
Valori contract îngrijiri la domiciliu - sem. I 2019
Valori contract îngrijiri la domiciliu - ian. + feb. 2019
Lista furnizori de ingrijiri la domiciliu care au încheiat contract la 01.05.2018
valorile de contract pt. ingrijiri la domiciliu stabilite la 01.05.2018

Decont îngrijiri la domiciliu - februarie 2019
Decont îngrijiri la domiciliu - ianuarie 2019

Arhiva informaţii îngrijiri la domiciliu 2018

Arhiva Decont îngrijiri la domiciliu 2017

STOMATOLOGIEValori contractare stomatologie trim. II 2019

Valori contractare stomatologie trim. I 2019

Valori contractare stomatologie ian. + feb. 2019

Nota de fundamentare contractare stomatologie ian. 2019

Valori contractare stomatologie ian. 2019

Lista medici stomatologi care au contract până la 31.12.2018, actualizată la 07.12.2018
Valori de contract Stomatologie - actualizare noiembrie 2018

Lista medici stomatologi care au contract pt. perioada 01.05.2018 - 31.12.2018

Decont stomatologie - martie 2019
Decont stomatologie - februarie 2019
Decont stomatologie - ianuarie 2019


Arhiva informaţii stomatologie 2018

Arhiva Decont stomatologie 2017


PROGRAME NAŢIONALE DE SĂNĂTATE


Valoare contract furnizori programe naţionale de sănătate - trim. 1 2019 actualizată
Valoare contract furnizori programe naţionale de sănătate - trim. 1 2019
Valoare contract furnizori dializă peritoneală - trim. 1 2019 actualizată
Valoare contract furnizori dializă peritoneală - trim. 1 2019

PNS - Indicatori fizici de eficienta - februarie 2019
PNS - Indicatori fizici de eficienta - ianuarie 2019

PNS - Indicatori fizici de eficienta - anul 2018


Decont PNS - februarie 2019

Decont PNS - ianuarie 2019

Arhiva informaţii PNS 2018Arhiva Decont PNS 2017DISPOZITIVE MEDICALELista Furnizori de dispozitive medicale cu contract la 01.01.2019
Lista Furnizori de dispozitive medicale cu contract pt. 01.05.2018 - 31.12.2018

Plăţi dispozitive medicale - martie 2019 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - martie 2019
Plăţi dispozitive medicale - februarie 2019 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - februarie 2019
Plăţi dispozitive medicale - ianuarie 2019 - grupate pe tipuri de dispozitive medicale
Decont dispozitive medicale - ianuarie 2019


Arhiva informaţii dispozitive medicale 2018


Arhiva Decont dispozitive medicale 2017


AMBULANŢEValori de contract pentru ambulanţe - trim. I 2019
Valori de contract pentru ambulanţe - ian. 2019
Lista furnizorilor Ambulanţe care au încheiat contract pe anul 2018

Decont ambulanţe - feb. 2019
Decont ambulanţe - feb. 2019
Decont ambulanţe - ian. 2019Arhiva informaţii ambulanţe 2018Arhiva Decont ambulanţe 2017


UNITĂŢI SANITARE CU PATURI (SPITALE)Sume contractate pt. spitale - ian. + feb. 2019 - actualizare noiembrie 2018

Repartizare sume contractate pt. spitale în anul 2018 - mai 2018

Decont Spital Slobozia - mar.2019
Decont Spital Urziceni - mar.2019
Decont Spital Fetesti- mar.2019
Decont Spital Ţăndărei- mar.2019

Decont Spital Slobozia - feb.2019
Decont Spital Urziceni - feb.2019
Decont Spital Fetesti- feb.2019
Decont Spital Ţăndărei- feb.2019

Decont Spital Slobozia - ian.2019
Decont Spital Urziceni - ian.2019
Decont Spital Fetesti- ian.2019
Decont Spital Ţăndărei- ian.2019

Arhiva informaţii Spitale 2018

Arhiva Decont Spitale 2017