PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Servicii medicale06.09.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - Activităţi de suport decontate prin plata "per capita"


Informare privind activităţile de suport decontate prin plata "per capita"


14.08.2018

IN ATENTIA MEDICILOR DE FAMILIE - PROGRAMUL DE DIABET P5


Reamintirea responsabilităţilor medicilor de familie prin care se derulează Programul Naţional de Diabet Zaharat P5


17.07.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de acordare a recomandărilor pentru îngrijiri la domiciliu


12.06.2018

IN ATENTIA MEDICILOR PRESCRIPTORI


Modalitatea de prescriere a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu - actualizare conform Ordin 397/836/201808.06.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE


Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. servicii clinice/ internare şi instrucţiuni de utilizare şi completare
Modificări ale modelului unic de bilet de trimitere pt. investigaţii paraclinice şi instrucţiuni de utilizare şi completare


03.04.2018

IN ATENŢIA SPITALELOR, A MEDICILOR PRESCRIPTORI DE RECOMANDĂRI PT. ÎNGRIJIRI LA DOMICILIUComunicat CAS Ialomiţa privind condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu

Anexa 30 A - Pachetul de servicii medicale de bază pt. îngrijiri medicale la domiciliu

Anexa 30 B - Pachetul de servicii medicale de bază pt. îngrijiri paliative la domiciliu

Anexa 31 A - Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu şi modalităţile de plată

Anexa 31 B - Condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri paliative la domiciliu şi modalităţile de plată

Anexa 31 C - Model de recomandare pt. îngrijiri medicale la domiciliu

Anexa 31 D - Model de recomandare pt. îngrijiri paliative la domiciliu27.11.2017

IN ATENTIA SPECIALIŞTILOR DIN SPITALE


Obligaţii contractuale privind finalizarea actului medical


27.11.2017

IN ATENTIA SPECIALIŞTILOR DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE


Obligaţii contractuale privind finalizarea actului medical


27.11.2017

IN ATENTIA MEDICILOR SPECIALIŞTI


Adresa CAS Ialomiţa privind sesizarea Colegiului Psihologilor din România
Sesizarea Colegiului Psihologilor din România