PRIMA PAGINA
    Ultima stire
    Linkuri importante
    Declaratie
    CONTRACTARE
DESPRE C.A.S. IL
    Prezentare
    Sediu
    Structura organizatorica
    Rapoarte de activitate
    Declaratii de avere
    Contact
    Buget venituri si cheltuieli
INFORMATII UTILE
    Program de audiente
    Program de lucru
    Telefoane utile
    Pentru asigurati
    Pentru angajatori
    Comunicate de presa
    Programe pentru raportare
    Posturi la concurs
    Achizitii publice
    Despre cardul european
    Servicii medicale
    Medicamente
    Formulare
    Protectia datelor personale
    Executari silite
    Strategia naţională anticorupţie
FURNIZORI
    Comisii mixte
    Furnizori C.A.S.IL
    Protocoale terapeutice
    Valori definitive de punct
LEGISLATIE
    Asigurare accidente
    Normative de personal
    Asigurari sociale de sanatate
    Concedii si indemnizatii (CM)
    Noutati legislative
    Informaţii de interes public
FORMULARE E***
RETETA ELECTRONICA
DOSAR ELECTRONIC SANATATE
CARD SANATATE

Pentru asigurati

11.02.2019

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR - CONDIŢII ACORDARE SERVICII DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU


Detalii privind condiţiile acordării serviciilor de îngrijiri la domiciliu


22.11.2018

IN ATENTIA PACIENŢILOR CU SINDROM CORONARIAN ACUT ŞI STENT


Informare CNAS privind programul-suport pt. optimizarea derulării Contractului Cost-Volum Brilique pt. pacienţii cu SCA şi stent06.08.2018

ÎN ATENŢIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE ŞI A ASIGURAŢILOR


Comunicat CAS - Valabilitatea cardurilor de sănătate s-a prelungit la 7 ani


23.01.2018

ÎN ATENŢIA ASIGURAŢILOR

Cerere şi declaraţie pentru persoane fără venit - Model formular F2
Cerere şi declaraţie pentru persoane coasigurate (soţ/ soţie; părinte) - Model formular F3


05.12.2017

INFORMAŢIILE PUBLICE, NECESARE PERSOANELOR ASIGURATE ÎN SISTEMUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE SE POT CONSULTA PE SITE-UL NOU AL CAS IALOMIŢA, LA ADRESA www.casan.ro/casil